Välkommen till GR Utbildning Läromedel

GR Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i skolan. Allt material hittas här på GR-SLI och det mesta kan ses direkt som strömmande. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

» Skapa elevkonton

Chaplin om arbetet med Diktatorn 


Tips och Teman

» Fler tips och teman


Föreslå en film

» Hitta till GR Utbildning Läromedel


UR på GR

» Programmen som förändrade TV


Läromedel besöker din skola

  • för en presentation av GR-SLI, med mer än 17 000 filmer och program.

» Lena Johansson, 031-335 50 53

Upptäck Sverige!

  • Upptäck Sverige är en serie där filmer med omfattande filmhandledningar om Sveriges alla landskap kommer att ingå. Med Norrbotten, Lappland och Jämtland som senaste tillskott finns det just nu 15 filmer som alla är producerade enligt Lgr 11. De är indelade i kapitel såsom platser, historia, natur och näringar för att eleven lättare ska kunna ta till sig och jämföra fakta.

Fr 7 år, 15x20 min, 2012-2013

  • Nästkommande Pedagogiskt Café
  • Göteborgs avtal med Google

  • Lars Hermansson, IT-chef UBF i Göteborg, berättar bakgrund till och konsekvenser av det nya och mycket uppmärksammade avtalet.

28 april kl.14.30-16.00 Kostnadsfritt!

 
 
SLI.SE version 3.4.9 Sidan skapad på 0,018 sekunder på www10